Oferta usług

Obsługa BHP stała i jednorazowe zlecenia

Kompleksowa obsługa BHP w firmie wynikająca z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 września 1997r. w sprawie służby BHP

Oferta szkoleniowa

Szkolenia wstępne BHP wszystkich grup pracowniczych

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, osób kierujących pracownikami, pracodawców, służby BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Dokonywana na wszystkich wytypowanych stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami

Kontrola warunków pracy

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Postępowanie powypadkowe

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe

Prowadzenie rejestrów

Prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych, o działaniu rakotwórczym i mutagennych

Doradztwo z zakresu BHP

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapytaj o szczegółową ofertę

Powrót do góry