Biuro BHP PPOŻ PRAWA PRACY mgr inż. Patrycjusz Goik zlokalizowane w Wodzisławiu Śląskim oferuje obsługę kompleksową firm i przedsiębiorstw z zakresu BHP, ppoż oraz doradztwa z prawa pracy. Działalnością podstawową jest zakres prac przewidziany dla służby BHP zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy wraz ze szkoleniami dla wszystkich grup pracowniczych przewidzianych w przepisach. Szkolenie okresowe może się odbywać w sposób stacjonarny w formie wykładu, instruktażu lub seminarium, ale także jako samokształcenie kierowane dla szkoleń osób kierujących, pracodawców i służby BHP. 

Zakres wiedzy przekazywanej szkolonym pracownikom jest optymalnie dobrany zgodnie z programem szkolenia oraz charakterem wykonywanej pracy. 

Oferuję szkolenia ppoż wraz z instrukcjami przeciwpożarowymi, dokumentacją zapobiegania wybuchom oraz inną dokumentację wymaganą przepisami przeciwpożarowymi.

Oferuję szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z możliwością wydania zaświadczenia. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego trenera.

Zapraszam do współpracy

Powrót do góry